آدرس

تهران – زعفرانیه – جنب بانک
دندانپزشکی هفت

شماره های تماس

01 24 887 021
01 97 887 021

ایمیل

hello@dream-theme.com

ساعات کاری

شنبه ………………… 10 صبح – 8 شب
یک شنبه ……………. 10 صبح – 8 شب
دو شنبه …………….. 10 صبح – 8 شب
سه شنبه …………… 10 صبح – 8 شب
چهارشنبه …………… 10 صبح – 8 شب
پنجشنبه …………….. بسته
جمعه ………………… بسته