متخصص گوش و حلق و بینی و جراح زیبایی

متخصص گوش و حلق و بینی و جراح زیبایی

متخصص گوش و حلق و بینی و جراح زیبایی تخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سرو گردن، یکی از تخصص های مهم در پزشکی است. در این تخصص پزشکان بر روی مشکلات گوش، بینی، گلو و حنجره تمرکز دارند. جراحی سر و گردن، و نیز جراحی زیبایی بینی زیر مجموعه ای از این…