مطب دکتر قدسی زاد

مطب دکتر قدسی زاد

مطب دکتر قدسی زاد میل به زیبایی در انسان ها امری ذاتی و درونی است و همه ی انسان ها به طور طبیعی به زیبایی علاقه مندند. امروزه علم پزشکی مانند تمام علوم دیگر با پیشرفت های گسترده این امکان را برای افراد فراهم آورده است تا بتواند نقص های ظاهری در صورت خود را…